Pyostomatitis vegetans leading to Crohn's disease diagnosis

Authors Stavroula S. Merkourea, Konstantinos I. Tosios, Sotirios Merkoureas, Alexandra Sklavounou - Andrikopoulou.
Published
2013-03-30
Section
Letters to the Editor